Popravka common rail sistema

Common rail je najnovija i danas najzastupljenija tehnologija ubrizgavanja dizel goriva. Karakteristika ovog sistema je zajednička debela cev (engl. common-rail) koja predstavlja visokopritisni vod kroz koji se pod visokim pritiskom gorivo ubrizgava u cilindar. Time se postiže bolje sagorevanje a samim tim je i manja emisija štetnih gasova uz postizanje veće snage motora. Ovaj sistem ubrizgavanja se koristi i u brodskim motorima i najsavremenijim dizel lokomotivama a danas ga više proizvođača proizvodi u sopstvenoj varijanti.

Bosch auto servis Deki poseduje novi vod za test common rail brizgaljki sa pritiskom od 2500 bara koji nam omogućava da još preciznije i efikasnije testiramo dizel komponente. Radnik postavlja brizgaljku i pokreće program za testiranje koji je u potpunosti automatizovan. Nakon završenog ispitivanja brizgaljke dobija se odštampani protokol postupka ispitivanja.

Common rail je trenutno najsavremeniji sistem ubrizgavanja goriva i za njegovo ispitivanje i kontrolu neophodno je posedovati specijalnu opremu. Deo te opreme predstavlja i ispitni sto Bosch EPS 815. Preciznije testiranje dizel injektora ubuduće je garantovano i poboljšanim dodacima u vidu novih alata.